Négyesi Anna, a filmben szereplő csoport tanára

Új film: Mozgásfejlesztés a zenei előképzőben

A Kovács-Módszer Stúdió új filmjének címe: Mozgásfejlesztés a zenei előképzőben és a fejlesztő pedagógiában. Az ötvenöt perces film egy zeneiskolai előképzős csoport munkájába enged bepillantást. Hat-hét éves gyerekek mutatják be a zenei mozgásfejlesztés programjának kezdeti lépéseit. A gazdag mozgásrepertoár szórakoztatóan szemlélteti, hogyan segítik a léggömbös, labdás, ugróköteles játékok a hangszerjáték finom mozgásainak előkészítését. Hogyan fejleszthető a hangszeres kézügyesség, a reflexek gyorsasága, és a gyakorláshoz szükséges állóképesség. Hogyan lehet a kéz merevségét megszüntetni, az ujjakat mozgékonnyá tenni, a gyenge izmokat megerősíteni, a tartást javítani, a légzést fejleszteni, a ritmusérzéket finomítani?

Mi sem természetesebb ma már, mint hogy a zene elméleti alapjait az előképző folyamán megtanulják a gyerekek. Ugyanígy a hangszerjáték kényes, finom mozgásainak alapjait is célszerű előre elsajátítani. Az elméleti előkészítéssel együtt végzett fizikális alapozás lényegesen megkönnyíti a hangszeres tanulás fáradtságos munkáját, megkíméli a zenét a kezdeti primitív próbálkozásoktól, és ami a legfontosabb, a növendék hamarább jut el a szép zenei kifejezéshez.


A zeneiskolai előképzős csoport

A Kovács-módszer zenei mozgás-előkészítő programja nemrégiben bekerült a fejlesztő pedagógia eszköztárába is. Az újat kereső pedagógusok felismerték, hogy a zenei mozgásfejlesztést szolgáló játékok hatékonyan segítik az iskolai tanulást meghatározó részképességek fejlődését is. A léggömbös, labdás, ugróköteles játékok fejlesztik a finommotorikát, a látást, hallást, tapintást, a keresztcsatornák működését, a kéz-láb, a szem-láb, a szem-kéz koordinációját, a gyorsasági reflexeket, a térbeli tájékozódást, a szerialitást, az egyensúlyérzékelést, a testsémát, a lateralitást, a figyelmet, a ritmus- és tempóérzéket. Segítik a kreativitás és a képzelet fejlesztését, hozzájárulnak a szociális és érzelmi fejlődéshez, valamint a pozitív énkép kialakulásához.

A filmen bemutatott mozgásprogram módszertani útmutatóként szolgálhat azoknak a pedagógusoknak, akik a Kovács-módszer egyetemi képzéseiben résztvettek, illetve tanulmányaikat ebben a tárgyban jelenleg is folytatják.