Ünnepi kiadványok dr. Kovács Géza emlékére


A Kovács-Módszer Stúdió kiadványai közül kétségkívül a legizgalmasabb dr. Kovács Géza KARCOLATOK c. könyve, melyet a szerző számos szakmai közleménye után, késői éveiben vetett papírra. A mesélőkedvű, sommás beszédű Géza bácsi, – írói nevén Gejza Krónikás -- szépirodalmi munkájában sem tagadta meg elhivatott pedagógusi mivoltát. Az elmélkedő és a szórakoztató, a drámai és a szelíd, a könnyed és a nehéz fajsúlyú, a tréfás és a komoly témák gyűjteménye sok-sok kincses életbölcsességgel, tanulsággal ajándékozza meg az olvasót. Szerkeszto: dr. Pásztor Zsuzsa. A könyvterv Nádai Ferenc munkája. ISBN 978-963-12-6223-0. Terjedelem 383 oldal.

Az EMLÉKKÖNYV hetvenkét szerző írása, olyan szerzőké, akik életük folyamán valamilyen módon kapcsolatba kerültek Kovács tanár úrral, vagy a munkájával. Akik személyesen ismerték a szeretve tisztelt Géza bácsit, felidézik kedves egyéniségét, óráinak varázslatos hangulatát. Őrzik a tőle kapott életszemléletet és életmodellt, mely ma is eligazítja őket mindennapjaikban. Visszaemlékeznek a testet-lelket éltető, káprázatosan gazdag mozgásanyagra, mely megerősítette egészségüket, és gyógyulást hozott kezelhetetlennek látszó bajaikra. A zenetanároknak a hangszeres fejlesztő és frissítő program nyújt pótolhatatlan segítséget a fáradtan érkező, nehezen figyelő, nyugtalan gyerekek zenére hangolásához, a görcsös kezek fellazításához, a gyenge izmok megerősítéséhez. A zeneművész hallgatók és felnőttek az ésszerű gyakorlásnak, a biztos szereplésnek, a foglalkozási ártalmak elkerülésének stratégiáit és a modern „zenészerű” életforma modelljét sajátítják el a Kovács-módszer tanulmányokból. A fejlesztőpedagógusok a tanulási nehézségekkel küzdő, nehezen beilleszkedő, hátrányos helyzetű tanulók neveléséhez kapnak útmutatást.

A könyvet dr. Réthelyi Miklós professzor emeritus előszava vezeti be. Ebben többek között így méltatja Kovács tanár úr munkájának jelentőségét. „A Kovács-módszer terjesztése és minél szélesebb körű alkalmazása gyermekek és felnőttek között missziós értékű népegészségügyi tevékenység. (…) nemcsak azért alapveto fontosságú, hogy tudatosan kerüljük el a ránk leselkedő veszélyeket (túlsúly, keringési, mozgásszervi zavarok), hanem elengedhetetlen feltétele annak, hogy életünk során készen álljunk fizikai és szellemi értékek megvalósítására.”

Kurtág György és Kurtág Márta hasonlóképpen nyilatkoznak Kovács tanár úrhoz írott levelükben:

„Az, amit Te nyújtasz, jóval több és gazdagabb, mint óráidnak szerény neve: ’kondicionálás’. Amit Te képviselsz: gondolati rendszer, pedagógiai és életvezetési koncepció, mely nem szorítkozik a tornagyakorlatokra. (…) Tanúi voltunk nehéz éveknek: értetlenségnek, ellenállásnak a ’hivatalosok’ részéről, – de ha meggondoljuk, osztályrésze ez minden olyan szellemnek, aki új utakon jár, aki, – mint Te is, – megelőzi valamilyen módon korát. Nagy kincs az életünkben, hogy tanítványaid lehettünk. Köszönjük!”

Dr. Stachó László zenetudós, pszichológus, egyetemi oktató sorai méltó záró akkordjai a könyvnek:

„…van egy olyan kincsünk, amely kitüntetett figyelmet érdemel: a zenei munkaképesség-gondozás Kovács Géza által kidolgozott és Pásztor Zsuzsa által továbbfejlesztett eredeti, magyar módszere. (…) Ha valamiért Magyarország zenei és zenepedagógiai nagyhatalom, az épp az olyan magyar módszertanokért lehet, mint a Kovács-módszer. (…) Lesz-e elég erőnk, okosságunk és elszántságunk, hogy megbecsüljük és közösen vigyázzunk rá, a zenepedagógia intézmény-rendszerében Magyarországon és külföldön is méltó helyre segítsük?”

Szerkesztő dr. Pásztor Zsuzsa. ISBN 978-615-80551-2-3. Terjedelem 167 oldal.

Az EMLÉKFILM. a zenei munkaképesség-gondozás történetébol mutat be képeket a kezdetektől napjainkig. Felvillantja Kovács tanár úr életének néhány epizódját, és megmutatja, hogyan fejlődött és gazdagodott az utódok munkája nyomán a rájuk hagyott hatalmas szellemi örökség. Írta és rendezte dr. Pásztor Zsuzsa, asszisztens Négyesi Anna, vágó Buda János. DVD, időtartam 38 perc.

A SZVIT ÖT TÉTELBEN c. film öt rövid mozgásleckét kínál reggeli tornához vagy esti lazításhoz. Az egyes leckék mindössze tizenöt percesek. Mind az öt lecke más-más karakterű, és más-más nehézségi fokú, de mindegyik egész testre kiterjedő edzést nyújt a résztvevőknek. Bemutatja az öt Csillag testvér. Írta és rendezte dr. Pásztor Zsuzsa, asszisztens Négyesi Anna, operatőr-vágó Buda János. DVD, teljes időtartam 80 perc.

FRISSÍTŐ ÉS FEJLESZTŐ MOZGÁSOK ÓVODÁSOKNAK. Írta Négyesi Anna. A rajzokat Csillag Eszter készítette. A borító Csillag Máté munkája. Különösen idoszerű kiadvány, mivel iskolások és felnőttek számára többféle program is készült már, de óvodásoknak való könnyű mozgásgyujtemény most jelent meg először a Kovács-módszer témájában. Szerkesztő dr. Pásztor Zsuzsa. ISBN 978-615-80551-1-6. Terjedelem 47 oldal.

33 MOZGÁSÓRA A ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN. Négyesi Anna mozgásóráinak gyűjteménye a 2014-15. tanévből. Azoknak a Kovács-módszer tanároknak nyújt segítséget, akik zeneművészeti szakközépiskolában tanítanak. Ugyanis a 13-14. évfolyamon kötelező zenei munkaképesség-gondozás oktatásról szóló rendelet már három éve megjelent, de eddig még nem volt hozzá megfelelő tananyag. Az órákat lejegyezte Schadl Zsuzsanna. A borító Csillag Máté munkája. ISBN 978-615-80551-3-0. Terjedelem 140 oldal.

Négyesi Anna
www.KovacsMethod.com