Publications of the Kovács-Method


Articles Published in Periodicals

 1. DR. GÉZA KOVÁCS: Music Artist Students and the Work Capacity of Artists (Zeneművész növendékek és művészek munkaképességéről). Parlando. Budapest, 1965/1-2. 34-39.
 2. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Musical Physical Education Conference (Zenei testnevelési konferencia). Parlando. Budapest, 1970/1. 1-12.
 3. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Refreshing Physical Education in the Tata Music School (Pihentető testnevelés a tatai zeneiskolában). Parlando. Budapest, 1971/ 2. 15-22., 1971/3. 3-14.
 4. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : The Development of Effectiveness in Instrumental Teaching at the Elementary School Level (Az alsófokú hangszeres oktatás hatékonyságának fejlesztéséről). Parlando. Budapest, 1973/ 4. 3-7., 1973/5. 3-9.
 5. DR. GÉZA KOVÁCS: The Development and Maintenance of Musical Work Capacity (A zenei munkaképesség fejlesztése és gondozása). Parlando. Budapest, 1976/3. 16-23., 1976/4. 6-12., 1976/6. 14-17.
 6. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Experiments in Musical Work Capacity Maintenance in Budapest’s 20th-district Music School (Zenei munkaképesség-gondozás kísérlete a Fővárosi XX. kerületi Zeneiskolában). Parlando. Budapest, 1979/2. 13-15., 1979/3. 22-25., 1979/4. 16-20., 1979/5. 21-23., 1979/6. 7-14., 1979/7-8. 48-53., 1979/9. 20-23., 1979/10. 23-27., 1979/12. 21-23.
 7. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Preparing for Instrumental Suitability (A hangszeres alkalmasság előkészítése. Parlando. Budapest, 1988/10-11. 24-28.
 8. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Advice on Choosing an Instrument (Hangszerválasztási tanácsadás). Parlando. Budapest, 1989/5. 23-28.
 9. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Observations on the Examination of Suitability for Wind-Instrument Playing (Tapasztalatok a fúvós alkalmassági vizsgálatról).Parlando. Budapest, 1989/9-10. 45-51.
 10. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Preparatory Instrumental Movements for Use in Piano Teaching (Hangszeres mozgás-előkészítés a zongoratanításban). Parlando. Budapest, 1989/6-7-8. 11-16.,1990/4-5-6. 24-33.,1990/12. 31-39., 1991/1.13-17.
 11. ZOLTÁN GYÖNGYÖSSY: Invitation to a gala concert. Flowers We Are... (Meghívó egy ünnepi koncertre. „Virág az ember…”) Parlando. Budapest, 1994/1. 19-24.
 12. NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Wind Players’ Complaints—Wind Players’ Injuries (Fúvós panaszok - fúvós ártalmak). Parlando. Budapest, 1995/4. 13-17.
 13. MÁTÉ HOLLÓS: Dr Géza Kovács and the health of musicians (Dr. Kovács Géza és a zenészek egészsége). Magyar Nemzet. Budapest, 1996. november 2.
 14. MÁRTA NAGY: Dr Géza Kovács celebrates his 80th birthday (Dr. Kovács Géza 80 éves). Parlando. Budapest, 1997/1. 21-22.
 15. TAMÁS NÉMET: The MEA camp in Debrecen (MEA-tábor Debrecenben). Parlando. Budapest, 1997/ 1. 22-23.
 16. KATALIN MASOPUST: Greeting Dr Géza Kovács on the Occasion of His 80th Birthday (Dr. Kovács Géza köszöntése 80. születésnapja alkalmából). Metronóm. Budapest, 1996/5-6. 29-30.
 17. ERZSÉBET GAÁL: Physical Fitness Program for Musicians. Harpa-Piano 1 (Spring 1997), 48-49.
 18. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Refreshing Exercises at the Margit Varró Symposium in Gödöllő (Frissítő mozgás a Varró Margit Szimpóziumon, Gödöllőn). Parlando. Budapest, 1998/6. 37-39.
 19. ERZSÉBET GAÁL: Harpists’ Health and fitness.  The American Harp Journal. Summer 1998.
 20. ERZSÉBET GAÁL: The Care of Musicians’ Work Capacity. Harpa-Piano, 1998/3 (Winter), 22.
 21. ERZSÉBET GAÁL: Incidence of Occupational-Related Problems
  Among Harpists. 
  American Harp Journal. Summer 1998.
 22. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Farewell to Dr Géza Kovács (Búcsú Dr. Kovács Gézától). Parlando. Budapest, 1999/1-2. 58-59.
 23. ERZSÉBET GAÁL: Incidence of Occupational-Related Problems Among Harpists.  Indiana University, 2000, Bloomington, Indiana, USA.
 24. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Conquering Stage Fright (A lámpaláz leküzdése). Parlando. Budapest, 2000/2. 18-26.
 25. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Physical Training for Group B Students {preparing for a career in music (B-tagozatos növendékek fizikai felkészítése). Parlando. Budapest, 2001/5. 2-9.
 26. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : The Kovács Method—Gentle Exercise (Kovács módszer – a szelíd mozgás). Zenekar. Budapest, 2001/3. 29-30.
 27. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Breathing Training (Légzéstréning). Zenekar. Budapest, 2001/4. 33-35.
 28. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Hand Conditions (Kézbántalmak). Zenekar. Budapest, 2001/5. 30-32.
 29. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Preparing for the Stage (Felkészülés szereplésre). Zenekar. Budapest, 2002/1. 33-35.
 30. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Maintaining Musical Work Capacity during the Concert Tour (Munkaképesség-gondozás hangversenykörúton). Zenekar. Budapest, 2002/2. 17-19.
 31. DR. ERZSÉBET GAÁL: Excellent Physical Well-Being – Excellent Music Making. An Interview with Dr. Zsuzsa Pásztor. The American Harp Journal. Summer 2003.
 32. KATALIN MASOPUST: New Trends of Music Pedagogy (A zenepedagógia új útjai).Váci Polgár. 2002/ 6. 7.
 33. DR. ERZSÉBET GAÁL: Benefits Derived fromWarm-Ups. Lyon & Healy Publications. Winter 2003. Volume 7 issue of the Harp Today.
 34. DR. ERZSÉBET GAÁL: New Horizons for Present Day Musicians. In: Bulletin of the International Kodály Society. Spring 2005.
 35. KATALIN MASOPUST: I like doing it. Greeting Zsuzsa Pásztor celebrating her 70th birthday (Szeretem csinálni. A 70 éves Pásztor Zsuzsa köszöntése). Parlando. Budapest, 2005/5. 25-28.
 36. ADRIENN FEITH: The Care of Musicians’ Work Capacity (Zenei munkaképesség-gondozás). Zenekar. Budapest, 2005/4. 37-42., 2005/5 40-45.
 37. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : The Pedagogy of the Kovács-Method (A zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája – Kovács módszer). Új Katedra. Budapest. 2005/szeptember. 19-21.
 38. KATALIN MASOPUST: International Conference on Music-Medicine in Feldkirch (Nemzetközi zenész-egészségügyi konferencia Feldkirchben). Parlando. Budapest, 2005/5. 18-24. 
 39. KATALIN MASOPUST: The role of art education in handing down values (A művészeti nevelés értékközvetítő szerepe). Parlando Plusz. Budapest, 2007/ 2.
 40. KATALIN MASOPUST: International Congress on Musician's Medicine in Barcelona I–II (Zenész-egészségügyi világkonferencia Barcelonában I –II). Parlando. Budapest, 2007/4. 30-35., 2007/5. 34-38.
 41. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Survey of musical occupational hazards (Felmérés a zenei foglalkozási ártalmakról). Parlando. Budapest, 2007/4. 21-30.
 42. DR. GÉZA KOVÁCS: An approach to occupational hazards (A foglalkozási ártalmak szemléleti háttere). Parlando. Budapest, 2009/4. 32-34.

Books and lecture notes

Abbreviations:
MEA: Music-Making Health Foundation (Muzsikáló Egészség Alapítvány)
FPI: Budapest Pedagogical Institute (Fővárosi Pedagógiai Intézet)
MKI: Cultural Research Institute (Művelődéskutató Intézet)

 1. DR. GÉZA KOVÁCS – NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Work and Work Safety in the Music Profession (Munka- és munkásvédelem a zenei szakmában). Fővárosi XX. kerületi Tanács kiadása. Budapest, 1980. Nem kapható
 2. DR. GÉZA KOVÁCS – NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Maintenance of Work Capacity in Music Lessons in Music Schools (Zeneórai munkaképesség-gondozás zeneiskolákban és zeneművészeti szakközépiskolákban). Fővárosi XX. ker. Tanács kiadása. Budapest, 1980. Nem kapható
 3. DR. GÉZA KOVÁCS – NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Maintenance of Work Capacity in Music Lessons in Music Schools (Zeneórai munkaképesség-gondozás zeneiskolákban és zeneművészeti szakközépiskolákban). Népszava kiadó. Budapest, 1983. Nem kapható
 4. DR. GÉZA KOVÁCS - NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : ECG Monitoring of Heart Conditions in Musicians (A muzsikálók szívállapotának EKG ellenőrzése). Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1983.
 5. KOVÁCS - NÉGYESI - RÉTHELYI - TOMPA: Human Prerequisites for Effective Teaching of the Arts (A művészetoktatás hatékonyságának emberi feltételei).Művelődéskutató Intézet. Budapest, 1985. Nem kapható
 6. DR. GÉZA KOVÁCS - NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : The Hand That Makes Music (A muzsikáló kéz). Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1985.
 7. DR. GÉZA KOVÁCS - NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Sound Perception—Hearing Care (Hallás és hallásgondozás). Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1987.
 8. DR. GÉZA KOVÁCS - NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : On the Subject of Breathing in Music Training (Légzéstémák a zeneoktatásban). Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1988.
 9. DR. GÉZA KOVÁCS - NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Measuring Music Work Capacity (A zenei munkaképesség mérése). Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1989. 
 10. DR. GÉZA KOVÁCS - NÉGYESINÉ ZSUZSA PÁSZTOR : Music Occupational Injuries to the Nervous System (Az idegrendszer zenei foglalkozási ártalmai). Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1990.
 11. DR. GÉZA KOVÁCS - DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Music Occupational Injuries to the Hormone System (A hormonrendszer zenei foglalkozási ártalmai). Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1991.
 12. DR. GÉZA KOVÁCS - DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Contemporary Education for Group B Students {preparing for a career in music} and Problem Students. Music Professionals’ Lifestyle (B-tagozatosok és problémás növendékek korszerű nevelése. Zenei hivatásúak életrendje). Lajtha László Zeneiskola. Budapest, 1992.
 13. DR. GÉZA KOVÁCS - DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Movement Preparation for Playing Instruments (Zenei mozgás-előkészítés hangszer nélkül). Lajtha László Zeneiskola. Budapest, 1993.
 14. DR. GÉZA KOVÁCS - DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Hand Strains from Instrumental Playing (Hangszeres kézmegerőltetések). Muzsikáló Egészség Alapítvány. Debrecen, 1995.
 15. DR. GÉZA KOVÁCS - DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Ten Short Sets of Exercises (Tíz rövid mozgáslecke). Muzsikáló Egészség Alapítvány. Debrecen, 1995.
 16. DR. GÉZA KOVÁCS - DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Refreshing Exercises for Music-Makers (Frissítő mozgások muzsikálóknak). Muzsikáló Egészség Alapítvány. Debrecen, 1995.
 17. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Examining Musical Aptitude among Wind Instrument Players. A report on the medico-psychological research programme supported by the National Scientific Research Fund. (A zenei alkalmasság vizsgálata fúvósoknál. Az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott orvosi-pedagógiai kutatás beszámolója.) Lajtha László Zeneiskola Budapest, 1995.
 18. DR. GÉZA KOVÁCS: Life Planning for Musicians (Muzsikálók élettervezése). Muzsikáló Egészség Alapítvány. Debrecen, 1996.
 19. DR. GÉZA KOVÁCS: Sketches (Karcolatok). Magánkiadás. Budapest, 1996.
 20. DR. GÉZA KOVÁCS: Professional and Life Aptitude (Hivatás- és életalkalmasság). Muzsikáló Egészség Alapítvány. Debrecen, 1998.
 21. DR. GÉZA KOVÁCS: Physical Education Classes 1998 (Tornaórák 1998).Szerkesztette Dr. Pásztor Zsuzsa. Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2003.
 22. DR. GÉZA KOVÁCS: Physical Education Classes 1997 (Tornaórák 1997). Szerkesztette Dr. Pásztor Zsuzsa. Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2003.
 23. DR. GÉZA KOVÁCS: Physical Education Classes 1996 (Tornaórák 1996). Szerkesztette Dr. Pásztor Zsuzsa. Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2003.
 24. DR. GÉZA KOVÁCS: Physical Education Classes 1995 (Tornaórák 1995). Szerkesztette Dr. Pásztor Zsuzsa. Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2003.
 25. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Maintenance of work capacity at school and at home (Zenei munkaképesség-gondozás az iskolában és otthon). Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2004.
 26. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Maintenance of work Capacity for students of music (Munkaképesség-gondozás zenét tanuló növendékeknek). A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola oktatási anyaga. Kovács Módszer Stúdió. Budapest, 2004.
 27. PINTÉRNÉ TASNÁDI ÁGNES: Movement exercises in nursery school. The application of the Kovács Method (Mozgásfoglalkozások az óvodában. A Kovács-módszer alkalmazása). Trefort Kiadó. Budapest, 2006.
 28. DR. ZSUZSA PÁSZTOR (szerk.): New trends in music education I. (Új utak a zeneoktatásban I. A fizikai gondozás eszméjének térhódítása a zenében és az általános oktatásban). Trefort Kiadó. Budapest, 2007.  
 29. DR. ZSUZSA PÁSZTOR (szerk.): New trends in music education II. (Új utak a zeneoktatásban II. A Kovács-módszer alkalmazása a kezdetektől a foglalkozási ártalmak megelőzéséig). Trefort Kiadó. Budapest, 2007.  
 30. ADRIENN FEITH: The development of talent with Music Pedagogy. Thesis paper. (Tehetségfejlesztés zenepedagógiával. Szakdolgozat. ELTE PPK Budapest, 2007 Tehetségfejlesztési szakértői vizsga
 31. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : The prevention of musical occupational hazards (A zenei foglalkozási ártalmak megelőzése). Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2009.
 32. DR. ZSUZSA PÁSZTOR (szerk.): Hommage à Dr Géza Kovács. Fifty years of the Kovács Method (Hommage a dr. Kovács Géza – 50 éves a Kovács-módszer). Kovács-Módszer Egyesület. Budapest, 2009.
 33. DR. ZOLTÁN MOLNÁR - DR. ZSUZSA PÁSZTOR: Anatomy and Physiology – Movement Lessons (Anatómiai és élettani alapismeretek - Mozgásórák). Kovács Módszer Stúdió. Budapest, 2010.

DVD films

 1. DR. GÉZA KOVÁCS: Indoor Exercises for Beginners (Otthoni torna kezdőknek). Kovács Módszer Stúdió. Budapest, 2000.
 2. DR. GÉZA KOVÁCS: Rondo (Rondó). Kovács Módszer Stúdió. Budapest. 2002.
 3. DR. GÉZA KOVÁCS: Variations (Variációk). Kovács Módszer Stúdió. Budapest, 2002.
 4. DR. GAÁL ERZSÉBET - DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Harp Playing for Life, The Kovács Method in Harp Pedagogy (Harp Playing for Life, The Kovács Method in Harp Pedagogy). Harpa Hungarica, 2002, Bloomington, Indiana, USA.  
 5. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Freshening Exercises while Practicing. (Frissítő mozgások gyakorlás közben). Kovács Módszer Stúdió. Budapest, 2004.
 6. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Musical Movement Preparation without Instrument. (Zenei mozgáselőkészítés hangszer nélkül). Kovács Módszer Stúdió. Budapest, 2006.
 7. DR. ZSUZSA PÁSZTOR : Movement Development for Music School Preparation and in Development Pedagogy. Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2010.